27 ianuarie 2010

Institutul Blecher, din 10 februarie într-un nou format


Clubul de lectură Institutul Blecher
sub egida Uniunii Scriitorilor din România


Concept

Clubul de lectură Institutul Blecher a luat naştere în septembrie 2009, la aniversarea, aproape trecută cu vederea în spaţiul public românesc, a centenarului Max Blecher. Ne-am propus de la bun început să derulăm o serie de întâlniri care să-i aibă în prim-plan pe scriitorii cei mai valoroşi şi mai activi ai momentului, dar şi pe tinerii încă nedebutaţi, în formare. Pentru a ne aminti de un scriitor exemplar, am aşezat acest proiect sub tutela lui Max Blecher, un model posibil pentru scriitorii tineri din orice epocă.
Pe scena culturală a momentului, întâlnirile din cadrul Clubului de lectură Institutul Blecher se disting în primul rând prin deschiderea lor către public, în contextul unei reorientări a cititorilor de literatură contemporană către noile medii de comunicare. A devenit evidentă în ultimii ani preferinţa publicului, în special a tinerilor, pentru o literatură născută sub semnul dinamismului şi a instantaneului. Internetul a preluat o bună parte din energiile creatoare ale tinerei generaţii, dovadă stând discuţiile, polemicile şi frecventarea masivă a numeroaselor site-uri şi bloguri literare. În acelaşi timp, se remarcă ritmul scăzut al evenimentelor literare importante (cenacluri, lecturi şi dezbateri publice), dar şi absenţa interesului şi a spiritului polemic în rarele întâlniri de profil.
Institutul Blecher răspunde, prin chiar formatul său, ambelor deziderate: a devenit în scurt timp, de-a lungul a doar opt ediţii, un reper, oferindu-le celor interesaţi de literatura actuală certitudinea unor întâlniri săptămânale în care se citeşte şi se discută poezie şi proză de o manieră proaspătă. În al doilea rând, Institutul Blecher reuşeşte să împace literatura nouă, imposibil de conceput în absenţa implicării pasionate şi a dezbaterii aplicate, cu spiritul internaut. Erudiţia cu vivacitatea.
De la începuturile sale, Clubul de lectură Institutul Blecher a funcţionat şi în spaţiul virtual, prin intermediul unui blog (http://institutulblecher.blogspot.com) al cărui număr de accesări a crescut de la o ediţie la alta. Există deja pe internet o bază de date, actualizată după fiecare nouă întâlnire, în care se regăsesc textele citite, afişele, fotografiile şi reacţiile participanţilor. Astfel, Institutul Blecher iese din tiparele cenaclului clasic, fiind un club de lectură şi de discuţii pentru începutul secolului XXI. Aici, oamenii nu vin să asculte, ci pentru a se exprima.
Asumarea identităţii şi a opiniilor exprimate e ceea ce aduce nou Institutul Blecher în raport cu practicile uzuale ale internetului. În concluzie, formatul clubului de lectură umple un gol resimţit atât în spaţiul public bucureştean, cât şi în mediul virtual, împăcând astfel două lumi între care părea să existe o ruptură ireconciliabilă.


Unde?

Institutul Blecher va avea loc săptămânal, miercurea de la ora 18, la Sala Oglinzilor de la USR (Calea Victoriei 115).


Scopul acestui proiect este desprinderea de un public-nişă puţin numeros şi tot mai dezinteresat şi conturarea unei comunităţi cu idei şi aspiraţii comune în zona culturii scrise contemporane. Dezideratul nostru: readucerea în centrul atenţiei a unei literaturi vii, în mişcare, asupra căreia publicul larg îşi poate schimba în scurt timp percepţia actuală.


Cui ne adresăm

Cu un format modern, refuzând rigiditatea şi morga, Clubul de lectură Institutul Blecher va atrage persoanele interesate de fenomenul literar actual, păstrând deschise porţile pentru toţi autorii sau cititorii ce vor să intre în dialog sau în competiţie.


Obiective:

· Să devină un loc de întâlnire consacrat pentru un public numeros pe care deocamdată nu îl mobilizează nici un eveniment cultural din Capitală.
· Să reprezinte o oportunitate pentru tinerii interesaţi de literatură, care nu au încă acces la produse şi manifestări culturale de profil: reviste literare, conferinţe sau discuţii purtate de manieră profesionistă pe marginea textului literar.
· Să aducă faţă în faţă publicul şi autorii, pentru a provoca discuţii deschise, astfel încât autorii să-şi poată spori vizibilitatea, iar publicul să se reapropie de literatura contemporană.
· Să-i stimuleze pe participanţi la lectură şi să creeze emulaţie în rândul scriitorilor tineri, oferindu-le un imbold pentru a progresa.
· Asocierea unui scriitor consacrat cu un debutant oferă autorilor puţin sau deloc cunoscuţi ocazia de a se face remarcaţi şi de a-şi confrunta textele cu cele mai bune producţii literare de azi.

2 comentarii:

Luana Aldor spunea...

Remarcabilă inițiativă. Iar numele acestui institut este al unui scriitor puțin cunoscut, care a murit la o vârstă 'mai fragedă' ca a lui Rimbaud și a avut o viață chinuită. Cine mai citește azi 'Inimi cicatrizate' și 'Intâmplări din irealitatea imediată'? Doar dacă studiezi filologia și nici acolo nu sunt sigură că mai este citit acest autor cvasinecunoscut al perioadei interbelice.
Intrebare: au început întâlnirile proiectate de pe Calea Victoriei 115, de la USR? Sunt interesată. Iar orele de program?

Anonim spunea...

Claudiu, da-mi un semn pe dorudancus@yahoo.com sau 072-444.35.87.
Dancus